Activităţi artistice şi creative

Activităţi artistice şi creative

ARTS (ENG, ROM, RUS)

Elevii sunt încurajaţi să-şi exprime gândurile sale prin artă. Educaţia în domeniul artei îi învaţă pe elevi să descopere, să interpreteze critic, să utilizeze informaţiile vizuale şi să elaboreze concluzii în baza acestora.

 
 

CRAFT (ENG, ROM, RUS)

Elevii îşi dezvoltă abilităţile motorii fine şi creativitatea. Ei creează, construiesc şi decorează articole folosind diverse materiale şi tehnici. Implicarea elevilor în activităţi creative stimulează exprimarea de sine, ceea ce le permite copiilor să-şi exprime sentimentele (şi să facă faţă emoţiilor). Îl ajută pe elev să îşi dezvolte imaginaţia şi să înveţe să-şi exprime viziunea.
 

DRAMA (ENG, ROM, RUS)

Arta teatrală îi ajută pe copii să-şi valorifice potenţialul, să-şi dezvolte abilităţile de comunicare, să colaboreze cu alţi elevi în cadrul unui grup. Cursul de arta dramatică are ca scopuri principale descoperirea, cunoaşterea şi manifestarea liberă a trăirilor şi emoţiilor, exprimarea clară şi comunicarea mai buna cu ceilalţi.


 
 


BALLET (ENG, ROM, RUS)

Baletul şi stretchingul oferă copilului ocazia să se bucure de realizările sale, să vadă rezultatele muncii asupra corpului său, muşchilor, echilibrului şi dexterităţii. Repetiţiile în sala de balet necesită atenţie individuală şi pedagogii noştri au grijă ca fiecare copil să atingă cele mai bune performanţe, descoperind frumuseţea dansului clasic. 

DANCE (ENG, ROM, RUS)

Dansul este o formă de activitate cu beneficii fizice, intelectuale şi emoţionale. Îi ajută pe copii să-şi îmbunătăţească abilităţile sociale şi de comunicare, îi învaţă să lucreze în echipă, dezvoltă relaţii bazate de încredere şi cooperare, îi ajută să-şi facă prieteni noi.
 
 

SINGING (ENG, ROM, RUS)

Activităţile cercului de canto în grup sau individual au un impact pozitiv asupra dezvoltării comportamentului motor, a imaginilor vizuale, a limbajului şi a emoţiilor. Canto contribuie la îmbogăţirea vocabularului, dezvoltă memoria şi îi învaţă pe copii să se exprime.


 

GUITAR (ENG, ROM, RUS)

Lecţiile de chitară oferă copiilor un mare avantaj: sporesc încrederea în sine şi ajută la descoperirea noilor culturi. Clubul de chitară contribuie, de asemenea, la dezvoltarea autodisciplinei,  îmbunătăţirea concentrării, dezvoltarea inteligenţei şi abilităţilor motorii.

  

ARCHITECTURE (ENG, ROM, RUS)

Clubul de arhitectură formează o înţelegere a arhitecturii şi a designului. Copiii află fapte interesante despre cele mai faimoase construcţii din lume, creează reproduceri LEGO detaliate, învaţă să deseneze proiectele acestor structuri, însuşind noi termeni şi principii din domeniul arhitecturii.

 

MUSE (ENG)

Revista literară este clubul extracurricular pentru scriitori, fotografi şi artişti plastici începători! Elevii claselor gimnaziale colectează şi selectează materiale pentru publicare de două ori pe an. Elevii aleg lideri şi se implică în rolurile de redactori, editori, designeri etc.
 
 

DRUMS (ENG, ROM, RUS)

Percuţia ajută copiii să-şi recunoască şi să-şi exprime propriile emoţii. Învăţarea cântatul la tobe dezvoltă capacitatea de concentrare, de gestionare a emoţiilor şi abilităţile de luare a deciziilor. Cercetările arată că această activitate are un impact pozitiv asupra dezvoltării cognitive. Indiferent dacă este vorba de îmbunătăţirea abilităţilor de ascultare, dezvoltarea memoriei sau dezvoltarea abilităţilor motrice, cântatul la tobe are beneficii care pot facilita procesul de învăţare.

 
 

BOARD GAMES (ENG, ROM, RUS)

Jocurile de masă (de societate) încurajează explorarea şi dezvoltă capacitatea de rezolvare a problemelor. Este una dintre cele mai simple şi eficiente metode pentru stimularea capacităţilor intelectuale ale copiilor.

 

DUNGEONS & DRAGONS (ENG)

„Dungeons and Dragons” este un joc de masă bine cunoscut. Participarea încurajează elevii să-şi dezvolte competenţe-cheie importante, cum ar fi gândirea critică, creativitatea şi abilităţile sociale. Exersarea jocului de rol va oferi o abordare interdisciplinară, axată pe valorificarea unor subiecte din matematică, ştiinţă, istorie, cultură, etică şi lectură activă.
 TOATE CLUBURILE CREATIVE:

Clasele primare: Arte/Design   
Meşteşuguri (Craft)
Dans
Club de artă dramatică   
Percuţie
Canto
Gimnaziu: Arte/Design   
Dans
Club de artă dramatică 
Chitară  
Tobe