Admitere

Perioada
Perioada de admitere pentru anul de studii următor începe primăvara, la Biroul de Admitere.
Totodată, elevii pot fi admişi şi pe parcursul anului de învăţământ.

Evaluarea cunoştinţelor de limbă engleză
Pentru a face studiile la Heritage, este nevoie de un nivel acceptabil de cunoaştere a limbii engleze. Elevii vor fi evaluaţi, pentru a stabili nivelul lor de înţelegere şi utilizare a limbii, în cazul în care engleza nu este limba lor maternă. Elevii cu un nivel scăzut de cunoaştere a limbii engleze nu vor fi refuzaţi, ci vor beneficia de suport pentru învăţarea limbii.
Heritage a adoptat binecunoscutul Model Internaţional de Instruire şi Evaluare (WIDA) care identifică abilităţile specifice ale elevului în ascultare, citire, scriere şi vorbire.

Admiterea în clasa 1
Candidaţii trebuie să prezinte un raport privind starea psihică, socio-emoţională, cognitivă, nivelul de limbă şi comunicare, precum şi nivelul de dezvoltare a capacităţilor şi aptitudinilor de învăţare la sfârşitul cursului pregătitor de la grădiniţă (pentru copiii care frecventează instituţiile educaţionale care oferă un curs pregătitor). Nu există niciun test pentru copiii care aplică pentru admitere în această clasă. Ei vor fi programaţi la un interviu cu Directorul Adjunct sau Directorul şcolii.
 
Admiterea în clasele 2-4
Elevii care aplică începând cu anul 2 de studii în sus, trebuie să prezinte rezultatele academice anterioare.
 
Admiterea în clasele 5 - 7
Elevii care aplică începând cu anul 5 de studii în sus, trebuie să prezinte rezultatele academice anterioare.

Admiterea provizorie
Imediat ce vor fi primite confirmarea achitării taxei de înregistrare şi formularul de admitere completat şi semnat, Şcoala Internaţională Heritage va confirma admiterea provizorie a elevului/elevei prin mesaj la adresa electronică (email).

Lista documentelor necesare pentru admitere
 • Cererea de admitere
 • Raport privind starea psihică, emoţională şi cognitivă, maniera de comunicare, şi dezvoltarea abilităţilor de învăţare, elaborat în momentul finisării grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grădiniţa) sau o referinţă pozitivă din partea comisiei de sector, sau municipale (pentru copiii care aplică pentru admitere în clasa I)
 • Documente originale din şcoala/şcolile precedente (pentru copiii care aplică pentru admitere în clasele II- VII)
 • Fişa medicală, eliberată înainte de ziua aplicării (Direcţia - extras, Forma nr.027/e, aprobată de MS RM Nr. 828 la 31.10.2011) - (pentru copiii care aplică pentru admitere în clasa I)
 • Fişa medicală a copilului – original (pentru copiii care aplică pentru admitere în clasele II- VII)
 • Fişa de imunizare a copilului (pentru copiii străini); dacă aceasta nu este disponibilă, vă rugăm să completaţi Forma B
 • Asigurarea medicală (pentru elevii străini)
 • Copia certificatului de naştere / a paşaportului copilului
 • Copia buletinului de identitate a fiecărui părinte
 • Copia vizei de intrare în ţară din paşaportul fiecărui părinte (pentru elevii străini)
 • Confirmarea plăţii de la bancă
 • Fotografii (3cm x 4cm): 2 fotografii ale copilului şi 1 fotografie a fiecărui părinte
 • Formularul de admitere Forma A
Procesul de admitere va fi finalizat doar după achitarea taxei de studii (în conformitate cu Contractul).
Şcoala Internaţională Heritage îşi rezervă dreptul de a revizui periodic procedurile de admitere.

Taxele de studii şi datele limită de plată
Taxa pentru studii poate fi achitată în două rate:
1 rată -50% din suma anuală trebuie achitată până la 01.07. 2018
2 rată -50% din suma anuală trebuie achitată până la 25.12.2018
 
Categoria 1 – taxele includ Programul Educaţional Principal şi Extra-curricular (vedeţi Programul Educaţional) şi vor fi percepute pentru elevii cu cetăţenie moldovenească şi/sau a căror familii au viza de reşedinţă în Moldova. 
Categoria 2 – taxele vor fi percepute pentru elevii străini nerezidenţi, părinţii cărora sunt angajaţi ai organizaţiilor internaţionale, misiunilor diplomatice şi corporaţiilor.  

Taxa de studii pentru Categoria 1
Clasa Taxa de înregistrare Taxa anuală pentru categoria 1 1rată pentru categoria 1 2rată pentru categoria 1
1-7
(Vârsta 7-13)
250 Euro 5,750 Euro 2, 875 Euro 2, 875 Euro
 
Taxa de studii pentru Categoria 2
Clasa Taxa de înregistrare Taxa anuală pentru categoria 2 1rată pentru categoria 2 2rată pentru categoria 2
1-7
(Vârsta 7-13)
450 Euro 10,000 Euro 5,000 Euro 5,000 Euro
 
• Taxa de înregistrare trebuie achitată în ziua semnării Contractului de Studii.
• Toate taxele trebuie achitate în termenii stabiliţi.
• Sunt aplicabile reduceri de familie: pentru al doilea copil -10% şi pentru al treilea copil -15%.
• O reducere de 4% se oferă în cazul în care este achitată taxa întreagă de studii.