Clasele primare

Clasele primare

Şcoala primară include studiile în clasele 1-4. Elevii încep şcoala la vârsta de şapte ani. Durata acestui nivel de şcolarizare este de patru ani. Fiecare sesiune este divizată în două semestre.
 
Elevii sunt plasaţi în clasa lor gazdă şi sunt supravegheaţi de către diriginte, ajutat de profesorul de limbă engleză, care este responsabil de orele de limbă engleză şi oferă suport în procesul organizării unor activităţi de proiect în cadrul procesului de învăţământ, desfăşurate cu utilizarea International Primary Curriculum (IPC), elaborat de Fieldwork Education. Adiţional, din echipa clasei fac parte profesorii de muzică, educaţie fizică şi arte. Orele durează 35 de minute, cu pauze de 10 minute între ele, plus pauzele de mic dejun, prânz, joacă şi gustarea de după amiază. Elevii sunt organizaţi în clase conform preferinţelor de limbă (română sau rusă), iar în activităţile zilnice sunt ajutaţi să-şi perfecţioneze cunoştinţele de limbă engleză.
 
Procesul de învăţare este bazat pe activităţi de cercetare, care incorporează studierea diferitelor subiecte precum Corpul meu, Planeta pe care trăim, Deprinderi de viaţă, Invenţii care au schimbat lumea şi multe altele. Învăţând aceste teme, elevii vor realiza cercetări în diverse discipline precum geografia, istoria, educaţia fizică, IT, arta, ştiinţele, tehnologia şi muzica. Elevii vor face conexiuni semnificative cu fiecare disciplină şi vor încerca să dezvolte abilităţi recomandate de IPC pentru fiecare nivel de studii.
 
Nivelurile de studii sunt numite repere (mileposts) şi sunt divizate pe o perioadă de doi ani fiecare. Programul IPC este elaborat în aşa fel, încât să acopere trei astfel de repere. Heritage a înmulţit reperele recomandate de IPC, adăugând şi standardele incluse în educaţia primară naţională. Aşadar, elevii noştri vor studia programul complet al şcolii primare din Republica Moldova.
 
Un proces tipic de învăţare are loc în prima parte a zilei de la 8:30 la 14:30, după care toţi elevii sunt încurajaţi să frecventeze sesiunea temelor de acasă sau cluburile de interese. Sesiunea temelor de acasă este opţională şi este structurată pentru necesităţile de învăţare ale fiecărui elev, care este ajutat de un profesor pe un subiect anumit.
 
În acest mod, elevii de la Heritage sunt pregătiţi să susţină examenul naţional în clasa a 4-a. În cadrul şcolii primare evaluarea are loc printr-un sistem descriptiv de raportare la fiecare semestru, care oferă informaţii despre nivelul de reuşită la fiecare reper vizat – „începător”, „în dezvoltare” sau „însuşit”.

Învăţătorii claselor primare

Adriana Bujag

AdrianaBujag

Calificări:
Gradul didactic I.
Formator naţional, IŞE.
Master în Ştiinţe ale Educaţiei,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Facultatea de pedagogie şi psihologie,
specializarea „Pedagogia şi metodica
învăţământului primar”, Universitatea de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi.

Инна Прудяк

ИннаПрудяк

Квалификация:
Высшая дидактическая степень.
Кишиневский Государственный
Педагогический Институт имени И. Крянгэ:
Логопед-дефектолог.
Кагульское педагогическое училище:
Преподаватель начальных классов.

Valentina Popușoi

ValentinaPopușoi

Calificări:
Gradul didactic II.
Master în Ştiinte ale Educaţiei, specialitatea
Didactica învăţământului primar.
Licenţiată în pedagogia şi metodica învăţămăntului
primar, UPS „Ion Creangă”.
Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în or.
Chişinău.

Valentina Carmazan

ValentinaCarmazan

Calificări:
Gradul didactic II.
Master în Pedagogia şi metodologia
învăţământului primar, Universitatea din
Tiraspol cu sediul în or. Chişinău.
Licenţiată în psihologie, Universitatea de Stat
din Moldova.

Наталья Дигорь

НатальяДигорь

Квалификация:
Вторая дидактическая степень.
Магистр по специальности «Менеджмент и
консультирование в начальной школе».
Тираспольский Государственный
Университет.
Государственный Педагогический
Университет имени И. Крянгэ.

Natalia Perepeliuc

NataliaPerepeliuc

Квалификация:
Вторая дидактическая степень.
Тираспольский Педагогический Университет:
Методика обучения в начальных классах.

Ana Cojușneanu

AnaCojușneanu

Calificări:
Gradul didactic I.
Master în Ştiinţe ale Educaţie, IŞE.
Licenţiată în pedagogie, UPS „Ion Creangă”.

Татьяна Балацел

ТатьянаБалацел

Квалификация:
Вторая дидактическая степень Кишинёвское
городское педагогическое училище им.
А. Матеевича, Учитель начальных Классов.
Кишинёвский государственный педагогический
университет им. И. Крянгэ, Преподавание в
начальных классах.