Liceul

Liceul

Nivelul liceal la Şcoala Internaţională Heritage va fi lansat ulterior, odată ce prima promoţie de elevi va absolvi gimnaziul şi va fi promovată în clasele liceale. 

Programul Cambridge International A Level
După susţinerea examenelor IGCSE elevii îşi vor continua studiile liceale cu programul Cambridge International A-Level (3-4 discipline). Elevii şi părinţii lor sunt liberi să decidă cât de multe cursuri doresc să studieze, în funcţie de cariera dorită, preferinţele şi abilităţile individuale, disciplinele studiate anterior, dar ţinând cont  totodată, de cerinţele universităţilor la care doresc sa aplice.

Diploma internaţională A Level
Prima promoţie de liceu a Heritage va absolvi în anul 2022. Pe lângă examenele de bacalaureat, absolvenţii clasei a XII-a vor susţine şi examenele Cambridge, la final obţinând diploma A Level (la vârsta de 18 ani), echivalentul unui Bacalaureat internaţional, după modelul Cambridge International. Aceasta se concretizează într-o serie de calificări recunoscute la nivel internaţional, cu care ulterior absolvenţii vor aplica la universitate.
A-Level este un program recunoscut de marile universităţi din întreaga lume, de angajatori la nivel mondial şi reprezintă un „paşaport internaţional” către dezvoltare şi succes.

Mai multe informaţii: Cambridge Programmes and Qualifications – A Guide for Parents