Misiune şi viziune

Misiune şi viziune

Convingerea noastră:

Şcoala Internaţională Heritage este fondată pe baza convingerii că toţi copiii au dreptul la educaţie relevantă, inclusivă şi holistică, care să stimuleze gândirea critică, inteligenţa emoţională şi auto-exprimarea fiecărui copil, pregătindu-l pentru a aduce o contribuţie semnificativă la dezvoltarea lumii în care trăim.

Abordarea noastră:

La Heritage am creat un mediu de învăţare sigur, de susţinere şi stimulativ, unde toţi elevii sunt trataţi cu grijă şi respect. Conducerea noastră recunoaşte importanţa înţelegerii, susţinerii şi respectului faţă de patrimoniul cultural al fiecărei familii, încurajând participarea părinţilor în procesul educaţional al copiilor lor. La Heritage procesul de învăţare este adaptat la necesităţile fiecărui copil, cu participarea personalului calificat şi profesionist, care ştie să prioritizeze etapele dezvoltării intelectuale, emoţionale, sociale, fizice şi morale. Noi ajutăm elevii să însuşească deprinderile necesare pentru stabilirea unor obiective realiste, pentru înfruntarea provocărilor care vor apărea şi pentru a aspira către standarde înalte de performanţă şi comportament.
Heritage combină standardele educaţionale din Moldova cu un curriculum internaţional acreditat, care promovează dobândirea calificărilor educaţionale prin studierea limbii engleze în combinaţie cu limba română sau rusă, şi care va avea drept rezultat educarea unor personalităţi cu un larg spectru cultural şi gândire globală.

Viziunea noastră:

Viziunea Şcolii Internaţionale Heritage constă în dezvoltarea complexă a copiilor şi crearea unor persoane care învaţă pe tot parcursul vieţii, menţin un echilibru social şi emoţional, deţin abilităţi intelectuale, fizice şi morale pentru a fi membri independenţi, responsabili şi activi ai societăţii. Asemenea personalităţi vor adopta principiile de înalt respect de sine şi integritate, lucrând împreună şi susţinându-se reciproc pentru a deveni vizionari şi lideri, astfel fiind capabili să facă contribuţii durabile şi pozitive pentru această lume.