Noutăţi

Noutăţi

Inga Chiosa, director adjunct Heritage: „Prima şcoală din Moldova cu statut „Cambridge School” oferă elevilor un paşaport internaţional către dezvoltare şi succes”

Inga Chiosa, director adjunct Heritage: „Prima şcoală din Moldova cu statut „Cambridge School” oferă elevilor un paşaport internaţional către dezvoltare şi succes”
Încă de la începutul activităţii sale la 1 septembrie 2017, Heritage a aplicat curriculumul Cambridge. Ce se schimbă acum, când Heritage a obţinut statutul de „Şcoală Cambridge”?
Şcoala Internaţionala Heritage este oficial recunoscută de Cambridge Assessment International Education drept unitatea de învăţământ „Cambridge School MD004”. Acest statut oferă elevilor din Moldova excelente oportunităţi de a obţine certificare Cambridge recunoscută internaţional, nu doar certificat de competenţe lingvistice. De asemenea, Heritage oferă un traseu educaţional complet, de la clasele primare până la liceu, în parcurs academic intenaţional. 

Care sunt principalele avantaje oferite de statutul „Cambridge School” elevilor care studiază la Heritage?
Cambridge Assessment International Education este  o „familie globală” de şcoli, la temelia căreia se află pasiunea pentru educatie.  Elevii învaţă după curriculumul Cambridge şi susţin examenele Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge International General Certificate of Education (IGCSE) şi, la absolvire, Advanced Level (A Level). Profesorii au acces la toate resursele Cambridge şi dezvoltare profesională continuă la nivel internaţional. În  ultimele 3 săptămani 14 profesori Heritage au obţinut certificate în cadrul programelor de dezvoltare profesională organizate de  Cambridge Assessment International Education. Formarea profesională, manualele britanice şi experienţa profesorilor internaţionali permit crearea oportunităţilor reale pentru elevi. La Heritage sunt peste 250 de elevi şi profesori din diferite ţări, care vorbesc limbi diferite, fapt care contribuie la crearea unui mediu de studiu multicultural foarte diversificat. 
În şcoala noastră nu suntem preocupaţi doar de succesul academic al elevilor. Abordăm procesul de studii din mai multe perspective şi ne întrebăm: Cine este elevul? Care e relaţia sa cu mediul şi cu profesorul? Cum comunică cu colegii/profesorii? Ce factori îi influenţează dezvoltarea şi confortul? Cum va reuşi să atingă performanţe când va fi adult?

Cum funcţionează programul Cambridge la Heritage?
Programul Cambridge International oferă elevilor o pregătire echilibrată, incluzând atât discipline obligatorii, cât şi discipline pe care elevii le aleg şi care le permit să îşi contureze un traseu educaţional personalizat. Curriculumul este armonizat cu principiile şi metodele didactice din Marea Britanie, copiii beneficiind de studierea unui curriculum echilibrat în limba engleză, prin proiecte educaţionale, activităţi extraşcolare, schimburi de experienţă internaţionale şi altele. Acestea le asigură o pregătire academică, o abordare eficientă, experienţe bogate de viaţă, schimburi multiculturale valoroase, precum şi reuşite, atât în sistemul educaţional naţional, cât şi în cel internaţional.
În plus, Cambridge International se bazează pe valori fundamentale care dezvoltă anumite calităţi ale elevului: încrezător, responsabil, reflecxiv, inovator şi implicat.

Ce calificări Cambridge pot obţine elevii care studiază la Heritage şi care este procedura?
La finalul ciclului gimnazial se acordă certificatul IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Pe durata acestui program, elevii studiaza cel puţin 5 materii, printre care engleza şi matematica, susţin examene la fiecare disciplină în parte şi astfel obţin certificatul IGCSE.
Dacă după susţinerea examenelor IGCSE elevii aleg sa-şi continue studiile liceale cu programul Cambridge International A-Level, ei studiază 3-4 materii, alese în funcţie de preferinţe şi abilităţi, dar ţinând, totodată, cont de cerinţele universităţilor la care doresc sa aplice. A-Level se concretizează într-o serie de calificări recunoscute internaţional cu care ulterior se aplică la universitate.
Prima promoţie de liceu a Heritage va fi în anul 2022. Pe lângă examenele de bacalaureat, absolvenţii clasei a XII-a vor susţine şi examenele Cambridge, la final obţinând diploma A-Level, echivalentul unui Bacalaureat internaţional, după modelul Cambridge International, care îi ajută să se înscrie la universităţi din străinătate. Elevii şi părinţii lor sunt liberi să decidă cât de multe cursuri doresc să studieze, în funcţie de cariera dorită, capacităţile individuale şi disciplinele studiate anterior.

Ce oportunităţi oferă certificarea/calificările Cambridge International, pe care le vor primi elevii Heritage?
Cambridge IGCSE este cea mai populară calificare internaţională din domeniul educaţiei pentru copiii cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani. A-Level (la vârsta de 18 ani) este un program recunoscut de marile universităţi din întreaga lume, de angajatori la nivel mondial şi reprezintă un paşaport internaţional către dezvoltare şi succes.
 
 

Noutăţi similare

World Scholar's Cup, prestigiosul concurs academic internaţional, a fost organizat în premieră la Chişinău. 141 de elevi din Moldova au sărbătorit cunoştinţele prin participarea la patru probe, pe durata cărora şi-au etalat inteligenţa, agerimea minţii, creativitatea, şi nu în ultimul rând, au demonstrat că ştiu ce înseamnă spiritul de echipă. Evenimentul a fost găzduit şi sponsorizat de Şcoala Internaţională Heritage, în parteneriat cu Programul FLEX şi Debate Academy Moldova. Continuare

Cunoaştem deja numele şcolilor din Moldova care vor concura în runda regională a World Scholar's Cup!  World Scholar's Cup, găzduit şi sponsorizat de Şcoala Internaţională Heritage, în parteneriat cu Programul FLEX şi Debate Academy Moldova, va avea loc la Chişinău, în data de 13 martie 2018. Continuare

La auzul cuvântului „robot”, ne imaginăm peisaje futuriste cu tehnologii rupte din filmele Science Fiction. „Robotica” pare o ocupaţie extravagantă, dar e mai accesibilă decât credem, iar acum şi elevii Heritage pot intra în această lume fascinantă şi extrem de utilă pentru viitorul lor. Continuare

Şcoala Internaţională Heritage a devenit prima şcoală din Moldova care a primit statutul de „Şcoală Cambridge”, ceea ce oferă noi oportunităţi valoroase copiilor din Moldova interesaţi de un parcurs academic internaţional. Continuare

Şcolile din Moldova sunt invitate să participe la runda regională a competiţiei academice internationale “World Scholar`s Cup”, organizată şi găzduită de Şcoala Internaţională Heritage, în parteneriat cu Programul FLEX şi Debate Academy Moldova. Câştigătorii evenimentului regional vor participa la Concursul Global, desfăşurat la Barcelona, ​​Spania. Continuare

În această săptămână, după cum am promis, la Heritage au început activităţile extraşcolare! Toţi elevii îşi aleg, conform preferinţelor, cluburile şi ocupaţiile din amplul program extracurricular al Şcolii Internaţionale Heritage. Continuare

Prima şcoală internaţională fondată în Moldova, Heritage, şi-a lansat oficial activitatea. Ceremonia solemnă de inaugurare a instituţiei de învăţământ a avut loc cu o săptămână înainte de începerea anului şcolar 2017-2018. La eveniment au participat ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM, Monica Babuc, oficiali, membri ai corpului diplomatic, profesorii şcolii, fondatorii, părinţii şi viitorii elevi. Continuare