Clasele primare

Clasele primare

Şcoala primară include studiile în clasele 1-4. Elevii încep şcoala la vârsta de şapte ani. Durata acestui nivel de şcolarizare este de patru ani. Fiecare sesiune este divizată în două semestre.
 
Elevii sunt plasaţi în clasa lor gazdă şi sunt supravegheaţi de către diriginte, ajutat de profesorul de limbă engleză, care este responsabil de orele de limbă engleză şi oferă suport în procesul organizării unor activităţi de proiect în cadrul procesului de învăţământ, desfăşurate cu utilizarea International Primary Curriculum (IPC), elaborat de Fieldwork Education. Adiţional, din echipa clasei fac parte profesorii de muzică, educaţie fizică şi arte. Orele durează 35 de minute, cu pauze de 10 minute între ele, plus pauzele de mic dejun, prânz, joacă şi gustarea de după amiază. Elevii sunt organizaţi în clase conform preferinţelor de limbă (română sau rusă), iar în activităţile zilnice sunt ajutaţi să-şi perfecţioneze cunoştinţele de limbă engleză.
 
Procesul de învăţare este bazat pe activităţi de cercetare, care incorporează studierea diferitelor subiecte precum Corpul meu, Planeta pe care trăim, Deprinderi de viaţă, Invenţii care au schimbat lumea şi multe altele. Învăţând aceste teme, elevii vor realiza cercetări în diverse discipline precum geografia, istoria, educaţia fizică, IT, arta, ştiinţele, tehnologia şi muzica. Elevii vor face conexiuni semnificative cu fiecare disciplină şi vor încerca să dezvolte abilităţi recomandate de IPC pentru fiecare nivel de studii.
 
Nivelurile de studii sunt numite repere (mileposts) şi sunt divizate pe o perioadă de doi ani fiecare. Programul IPC este elaborat în aşa fel, încât să acopere trei astfel de repere. Heritage a înmulţit reperele recomandate de IPC, adăugând şi standardele incluse în educaţia primară naţională. Aşadar, elevii noştri vor studia programul complet al şcolii primare din Republica Moldova.
 
Un proces tipic de învăţare are loc în prima parte a zilei de la 8:30 la 14:30, după care toţi elevii sunt încurajaţi să frecventeze sesiunea temelor de acasă sau cluburile de interese. Sesiunea temelor de acasă este opţională şi este structurată pentru necesităţile de învăţare ale fiecărui elev, care este ajutat de un profesor pe un subiect anumit.
 
În acest mod, elevii de la Heritage sunt pregătiţi să susţină examenul naţional în clasa a 4-a. În cadrul şcolii primare evaluarea are loc printr-un sistem descriptiv de raportare la fiecare semestru, care oferă informaţii despre nivelul de reuşită la fiecare reper vizat – „începător”, „în dezvoltare” sau „însuşit”.

Învăţătorii claselor primare

Adriana Bujag

AdrianaBujag

Gradul didactic I. Formator naţional, IŞE. Master în Ştiinţe ale Educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Facultatea de pedagogie şi psihologie, specializarea „Pedagogia şi metodica învăţământului primar”, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
Introduction to Cambridge Primary. 

Valentina Carmazan

ValentinaCarmazan

Gradul didactic II. Masterat în Pedagogia şi metodologia învăţământului primar, Universitatea din Tiraspol cu sediul în or. Chişinău.
Licenţiată în psihologie, Universitatea de Stat din Moldova.
Introduction to Cambridge Primary.
Experienţă: 29 ani

Natalia Digori

NataliaDigori

Grad didactic II. Masterat în Management şi Consiliere în Şcoala Primară. Universitatea de Stat din Tiraspol.
Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă.”
Introduction to Cambridge Primary.

Natalia Perepeliuc

NataliaPerepeliuc

Grad didactic II. Universitatea Pedagogică din Tiraspol, specialitate: Metodologia predării în şcoala primară.
Introduction to Cambridge Primary.

Ana Cojușneanu

AnaCojușneanu

Gradul didactic I. Masterat în Ştiinţe ale Educaţiei, IŞE. Licenţiată în pedagogie, UPS „Ion Creangă”.
Introduction to Cambridge Primary.

 

Elena Turker

ElenaTurker

Oxford, Instruirea elevilor de vârstă fragedă.
Introduction to Cambridge Primary.
Introduction to Lower Secondary.

Vera Stanojlovic

VeraStanojlovic

Licenţiată în Educaţie. Licenţiată în Economie.
Şcoala primară şi gimnaziu, matematica pentru clasele 7 şi 8. Antreprenoriat pentru clasele gimnaziale. Filozofie pentru clasele liceale.Introduction to Cambridge Primary.

Vladlena Rucan

VladlenaRucan

Grad didactic II. Diplomă de masterat.