Profesorii noştri

Profesorii noştri

Adriana Bujag

AdrianaBujag

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Calificări:
Gradul didactic I.
Formator naţional, IŞE.
Master în Ştiinţe ale Educaţiei,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Facultatea de pedagogie şi psihologie,
specializarea „Pedagogia şi metodica
învăţământului primar”, Universitatea de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi.
Инна Прудяк

ИннаПрудяк

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Квалификация:
Высшая дидактическая степень.
Кишиневский Государственный
Педагогический Институт имени И. Крянгэ:
Логопед-дефектолог.
Кагульское педагогическое училище:
Преподаватель начальных классов.
Valentina Popușoi

ValentinaPopușoi

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Calificări:
Gradul didactic II.
Master în Ştiinte ale Educaţiei, specialitatea
Didactica învăţământului primar.
Licenţiată în pedagogia şi metodica învăţămăntului
primar, UPS „Ion Creangă”.
Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în or.
Chişinău.
Valentina Carmazan

ValentinaCarmazan

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Calificări:
Gradul didactic II.
Master în Pedagogia şi metodologia
învăţământului primar, Universitatea din
Tiraspol cu sediul în or. Chişinău.
Licenţiată în psihologie, Universitatea de Stat
din Moldova.
Наталья Дигорь

НатальяДигорь

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Квалификация:
Вторая дидактическая степень.
Магистр по специальности «Менеджмент и
консультирование в начальной школе».
Тираспольский Государственный
Университет.
Государственный Педагогический
Университет имени И. Крянгэ.
Natalia Perepeliuc

NataliaPerepeliuc

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Квалификация:
Вторая дидактическая степень.
Тираспольский Педагогический Университет:
Методика обучения в начальных классах.
Ana Cojușneanu

AnaCojușneanu

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Calificări:
Gradul didactic I.
Master în Ştiinţe ale Educaţie, IŞE.
Licenţiată în pedagogie, UPS „Ion Creangă”.
Татьяна Балацел

ТатьянаБалацел

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Квалификация:
Вторая дидактическая степень Кишинёвское
городское педагогическое училище им.
А. Матеевича, Учитель начальных Классов.
Кишинёвский государственный педагогический
университет им. И. Крянгэ, Преподавание в
начальных классах.
Bogdanka Adamu

BogdankaAdamu

DIRECTOR

Qualifications: BA Philology (Russian Language and Literature), MA Language (English Language and Literature), MSc. Multidisciplinary Studies in Education.Certification: in teaching English as a Second Language (ESL), IGCSE English Language, PYP (Primary Years Program), Leadership in International Schools.
Inga Chiosa

IngaChiosa

Vice-director

Superior Teaching Degree, English Language Teacher. Faculty of Modern and Classical Languages, State Institute of Continuing Education. Faculty of Philology, “Ion Creanga” State Pedagogical University. “Shaping the Way We Teach English, 1: The Landscape of English Language Teaching” and “Shaping the Way We Teach English, 2: Paths to Success in ELT” – University of Oregon; eTwinning teacher, iEarn Master; Odyssey of the Mind coach.
Farukh Khalilov

FarukhKhalilov

MATHS&IT AND STEM EDUCATION COORDINATOR

Master’s Degree in Computer Science; Teaching certification – Math 4-8; First LEGO League (FLL) Coach Certification (USA).
James Tiger

JamesTiger

HUMANITIES TEACHER & ENGLISH LEARNING SUPPORT

BS Degree in Human Resources Management: Business Administration, Minor in Psychology. Teaching Certificate of PC Volunteer Service.
Virginia Simmons

VirginiaSimmons

COORDINATOR OF LANGUAGE PROGRAMME & INDIVIDUALIZED LEARNING

PhD in Special Education and Education Administration; MS in Special Education; MS in Gifted Education; BS in Elementary Education, Social Studies, English. TESOL Certified; TEFL Certified in Business English.
Inga Corlateanu

IngaCorlateanu

ENGLISH TEACHER

English Language Teacher, II Teaching Degree, Ministry of Education and Youth. BA Philology (French Language and Literature – English Language). Certification in teaching English as a second language. FCE/CAE instructor. Cambridge Authorised English Speaking Examiner.
Andrian Delinschi

AndrianDelinschi

GEOGRAPHY/BIOLOGY TEACHER

PhD in Geology and Master in Biostratigraphy at “Al. I. Cuza” University of Iasi, Romania, Department of Geology. Tiraspol State University, Chisinau. Expert, State Commission of Underground Reserves (Republic of Moldova). Expert in the Transboundary Biosphere Reserves (TBR) in Europe.
Svetlana Lungu

SvetlanaLungu

ENGLISH TEACHER

English Language Teacher, First Teaching Degree, Ministry of Education and Youth. PhD Candidate; Master Degree in Phylology. E-Teacher Scholarship Program: Practical Applications for Listening and Speaking Skills (PALSS) course, University of Oregon, USA. E-Teacher within the Access Microscholarship Program, American Councils of Moldova. Trainer within the EFL Blogging School for Moldovan Teachers.
Tatiana Popa

TatianaPopa

ENGLISH TEACHER

English Language Teacher, First Teaching Degree, Ministry of Education and Youth. MA Philology (English Philology); BA Philology (English Language and Literature – German Language). Certified eTwinning Ambassador in Moldova. Active member and trainer at Moldova English Teachers Association (META).
Ina Iurcu

InaIurcu

PROFESOARĂ DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Grad didactic I. Master în Ştiinţe exacte: matematică şi informatică (UnAŞM). Licenţiată în Ştiinţe ale Educaţiei: matematică şi informatică (UPS „Ion Creangă”).
Rita Godoroja

RitaGodoroja

PROFESOARĂ DE CHIMIE

Grad didactic superior; doctor în pedagogie. Formator naţional în cadrul Proiectului „Reforma Învăţământului din Moldova”, Ministerul Educaţiei. Ambasador eTwinning în Republica Moldova.
Elvira Habasescu

ElviraHabasescu

PROFESOARĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Gradul didactic II. Licenţiată în Filologie, Masterat în Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea de Stat din Moldova.
Nicolae Dragutan

NicolaeDragutan

PROFESOR DE FIZICĂ

Licenţiat şi magistru în Fizică, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Fizică. Specializări în Pedagogie Profesională şi Nano-Bioinginerie, Universitatea Tehnică a Moldovei. Profesor de robotică la Studioul Tehnic „INVENTOR”. Inginer cat.I la Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii din cadrul Academiei de Ştiinţe a RM.
Olga Fala

OlgaFala

PROFESOARĂ DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ALOLINGVI

Profesoară de limba şi literatura română pentru alolingvi. Profesoară de limba şi literatura rusă în şcoala naţională. Universitatea Pedagogică „A. Russo” din Bălţi, facultatea de Filologie.
Tatiana Magaleas

TatianaMagaleas

PROFESOARĂ DE ISTORIE

Profesoară de Istoria Românilor şi Universală, profesoară de Educaţie Civică. Licenţiată în Istorie şi Psihologie, Universitatea de Stat din Moldova, studii de doctorat în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, facultatea de Istorie. Autoarea proiectului History.md.
Tatiana Turchina

TatianaTurchina

PSIHOLOG

Studii de Doctorat, Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia Psihologie, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie şi Pedagogie, ISP „I. Creangă”. Certificare APFC Iaşi.
Andrei Russu

AndreiRussu

PROFESOR DE SPORT

Diplomă de master, domeniul „Loisir- Fitness”, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România. Licenţiat în domeniul „Cultură Fizică şi Sport”, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău, Republica Moldova.
Наталья Мазикина

НатальяМазикина

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Высшая дидактическая степень. Молдавский Государственный Университет (USM). Курсы Московского педагогического государственного университета (МПГУ), Открытой русской школы и Российского университета дружбы народов (РУДН) при РЦНК РМ.
Марина Чевычелова

МаринаЧевычелова

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

Первая дидактическая степень. Факультет математики и кибернетики Молдавского Государственного Университета (USM), специальность математика. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (IŞE), Management Educaţional.
Светлана Докина

СветланаДокина

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ

Первая дидактическая степень; вторая менеджерская степень. Государственный Университет Молдовы, специальность «История». Мастерат по специальности «Образовательный менеджмент».
Галина Чумак

ГалинаЧумак

УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Восстановительная Физическая Культура (Recuperation Physical Culture). Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта РМ. Кандидат в Мастера Спорта по художественной гимнастике.
Ozren Cvjetic

OzrenCvjetic

SCIENCE TEACHER

Qualifications:
B.A. in Economic Seattle University (2004)
Harvard University (Masters in Math for Teaching,
attended, non-graduating, 2009-2012)
Candidate for PhD in Mathematical Economics at
European Center for Peace and Development of
the U.N. University for Peace
Stela Negura

StelaNegura

PROFESOARĂ DE MUZICĂ

Calificări:
Master în Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea
Lidership şi Instruire Universitatea Pedagogică de
Stat „Ion Creangă”
Licenţă în Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea
Psihopedagogie specială Universitatea
Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Dirijor de cor, pedagog al Şcolii Muzicale
Institutului de Stat al Artelor, facultatea
Muzical-Pedagogică
Alexandra Rose Moran

AlexandraRose Moran

ENGLISH TEACHER

Qualifications:
Postgraduate Certificate in Education (Qualified Teacher Status) – Liverpool Hope University.
Degree of Bachelor of Arts with Honours Class II Division ii in Philosophy – The University of Leeds.
 
Valentina Zeleniuc

ValentinaZeleniuc

PROFESOARĂ DE ARTE PLASTICE

Calificări:
Licenţiată a Universităţii de Stat din Moldova.
Şcoala de Creaţie Audiovizuală.
Şcoala de afaceri şi management – Neo
Consulting Centrul de Management.
Cursul „Managementul comunicării asertive”,
Ministerul Educaţiei al RM.
Fondatoarea „Şcolii de CreaŢie DaVinci”.
Наталья Гоменюк

НатальяГоменюк

УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ

Квалификация: 
Вторая дидактическая степень
Тираспольский Государственный Университет

 
Алла Симанкова

АллаСиманкова

УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ

Квалификация: 
Первая дидактическая степень
Смоленский Государственный Педагогический Институт имени Карла Маркса
Специальность: биология и химия.
 
Larisa Mîrza

LarisaMîrza

ENGLISH TEACHER

Qualifications:
Cambridge English Teacher
Institute of Continuing Education
Modern Languages Translator
Alliance Francaise de Moldavie –Cambridge English Authorised centre
Cambridge English Exams Preparation
 
Alina Trofim

AlinaTrofim

PROFESOARĂ DE BIOLOGIE

Calificări:
Doctor în ştiinţe biologice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate: Ecologie
 
Кукош Виталие

КукошВиталие

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ

Квалификация: 
Степень магистра Педагогических наук
Тираспольский Государственный Университет
Специальность: Современная физика и формирующие технологии
 
Grigori Reuțchi 

GrigoriReuțchi 

PROFESOR DE FIZICĂ

Calificare: 
Master în Ştiinţe exacte
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate: Fizica teoretică