Profesorii noştri

Profesorii noştri

Robert Charles Ford

RobertCharles Ford

DIRECTOR

Licenţiat (cu onoruri) în Ştiinţe Politice, Universitatea York (Marea Britanie); Certificat de studii post-universitare, specializare: Istorie, Universitatea Aberystwyth; Masterat în Leadership şi Management în Educaţie, The Open University; Certificări profesionale naţionale (echivalent Masterat) pentru directori de şcoală, Colegiul Naţional de Liderism şi Pedagogie; Coordonator IBO - International Baccalaureate Diploma şi calificări în Administrarea Şcolii; Ambasador EU Twinning; Ambasador, consultant şi consilier în liderism şi educaţie gobală - British Council; Calificare de gradul 3: Protecţia şi Siguranţa Copilului în Şcoală, NSPCC.
Inga Chiosa

IngaChiosa

VICEDIRECTOR

Grad didactic superior, profesoară de engleză. Facultatea de Limbi Moderne şi Clasice, Institutul pentru Educaţie Continuă. Universitatea Pedagogică „Ion Creanga” (Filologie). “Shaping the Way We Teach English 1: The Landscape of English Language Teaching”. “Shaping the Way We Teach English 2: Paths to Success in ELT” – Universitatea Oregon; Profesoară eTwinning, iEarn Master; antrenor „Odyssey of the Mind”. Introduction to Cambridge Primary. Introduction to Cambridge Lower Secondary. Accredited Cambridge International PDQ Programme Leader in Certificate in Teaching and Assessment.
Inga Corlăteanu

IngaCorlăteanu

PROFESOARĂ DE ENGLEZĂ, COORDONATOR IPC

Profesoară de engleză, Grad didactic II.  Licenţiată în Filologie (Limbă şi literatură Franceză - Limbă Engleză).
Certificare în predarea limbii Engleză ca limbă străină. Instructor FCE/CAE.
Cambridge Authorised English Speaking Examiner.
Bottom Line Nine (Fieldwork Education). Introduction to Cambridge Primary. Introduction to Cambridge Lower Secondary. 
 
Farukh Khalilov

FarukhKhalilov

COORDONATOR MATEMATICĂ/IT/STEM, COORDONATOR CAMBRIDGE

Masterat în Informatică. Certificare pedagogică pentru predarea Matematicii în clasele 4-8. Certificare antrenor „First LEGO League” (FLL) în SUA.
Introduction to Cambridge Primary. Introduction to Cambridge Lower Secondary. Accredited Cambridge International PDQ Programme Leader in Certificate in Technology in Education.
Tatiana Popa

TatianaPopa

PROFESORĂ DE ENGLEZĂ

Profesoară de engleză, Grad didactic I. Masterat în Filologie (Limba Engleză), licenţiată în Filologie (Limbă şi Literatură Engleză - Limbă Germană).
Ambasadoare autorizată a eTwinning în Moldova. Membră activă şi trainer al Moldova English Teachers Association (META).
Introduction to Cambridge Primary. Introduction to Cambridge Lower Secondary. Cambridge Lower Secondary English as a Second Language (undergoing) .
Ina Iurcu

InaIurcu

PROFESOARĂ DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Grad didactic I. Master în Ştiinţe exacte: matematică şi informatică (UnAŞM). Licenţiată în Ştiinţe ale Educaţiei: matematică şi informatică (UPS „Ion Creangă”).
Introduction to Cambridge Lower Secondary.
Larisa Mîrza

LarisaMîrza

PROFESOARĂ DE ENGLEZĂ

Profesoară de engleză Cambridge. Institutul de Educaţie Continuă. Traducător de limbi moderne. Alliance Francaise de Moldavie – centrul autorizat Cambridge English.
Pregătire pentru examenele de limba engleză Cambridge.
Introduction to Cambridge Primary. Getting Started with Active Learning (from Cambridge International). Cambridge Primary English (undergoing).
 
Olga Fala

OlgaFala

PROFESOARĂ DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ALOLINGVI

Profesoară de limba română şi rusă pentru alolingvi. Universitatea Pedagogică „A. Russo” din Bălţi, facultatea de Filologie. Facultatea de filologie OSCE – curs de pregatire pentru profesori, predarea limbii române pentru alolingvi.
"Teaching, reading and listening understanding and speaking" training - „Quo Vadis”.
Introduction to Cambridge Primary.
Tatiana Magaleas

TatianaMagaleas

PROFESOARĂ DE ISTORIE

Profesoară de Istoria Românilor şi Universală, profesoară de Educaţie Civică. Licenţiată în Istorie şi Psihologie, Universitatea de Stat din Moldova, studii de doctorat în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, facultatea de Istorie. Autoarea proiectului History.md.
Introduction to Cambridge Lower Secondary.
 
Alexandra Moran

AlexandraMoran

PROFESOARĂ DE ENGLEZĂ

Certificat postuniversitar în educaţie - Universitatea Liverpool Hope.
Licenţiată în filosofie - Universitatea Leeds.
Introduction to Cambridge Lower Secondary. Cambridge Lower Secondary English (în curs).
 
Natalia Mazichina

NataliaMazichina

PROFESOARĂ DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ RUSĂ

Grad didactic superior. Universitatea de Stat din Moldova (USM). Cursuri la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, Şcoala Rusă Deschisă şi Universitatea de Prietenie Rusă a Popoarelor (PFUR) la RCSC al Republicii Moldova.
Cel mai înalt grad didactic. Universitatea de Stat din Moldova (USM). Cursuri de la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova (MPGU), Scoala Rusă Deschisă şi Universitatea Rusă a Prieteniei Popoarelor de la Centrul Rus pentru Ştiinţă şi Cultură din Chişinău.
Andrei Russu

AndreiRussu

PROFESOR DE SPORT

Diplomă de master, domeniul „Loisir- Fitness”, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România. Licenţiat în domeniul „Cultură Fizică şi Sport”, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău, Republica Moldova. 
PE for Change (ECIS).
Introduction to Cambridge Primary.
Marina Cevîcelova

MarinaCevîcelova

PROFESOARĂ DE MATEMATICĂ

Grad didactic I. Facultatea de Matematică şi Cibernetică, Universitatea de Stat din Moldova (USM), specializare: matematică. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (IŞE), Management Educaţional.
Introduction to Cambridge Lower Secondary.
Galina Ciumac

GalinaCiumac

PROFESOARĂ DE SPORT

Licenţiată în Educaţie Fizică de Reabilitare, Univeritatea de Stat de Educaţie FIzică şi Sport, Chişinău, Moldova. Canditat pentru Maestru al Sportului În Gimnastică ritmică.
Introduction to Cambridge Primary
PE for Change (ECIS).
 
Ozren Cvjetic

OzrenCvjetic

PROFESOR DE ŞTIINŢE ALE NATURII

Licenţiat în Economie, Universitatea din Seattle (2004). Universitatea Harvard (masterat în matematică pedagogică - participat, neabsolvit, 2009-2012).
Candidat la doctorat în Economie Matematică la Centrul European pentru Pace şi Dezvoltare al Universităţii pentru Pace a Naţiunilor Unite.
Introduction to Cambridge Lower Secondary. Cambridge Lower Secondary Mathematics (în curs).
Stela Negură

StelaNegură

PROFESOARĂ DE MUZICĂ

Masterat în Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea Leadership şi Instruire, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Licenţiată în Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea Psihopedagogie specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. 
Dirijor de cor, pedagog al Şcolii Muzicale aInstitutului de Stat al Artelor, facultatea Muzical-Pedagogică
Cucoș Vitalie

CucoșVitalie

PROFESOR DE FIZICĂ

Masterat în ştiinţe pedagogice, Universitatea de Stat din Tiraspol. Specialitate: fizica modernă şi tehnologii de formare.
Alina Trofim

AlinaTrofim

PROFESOARĂ DE BIOLOGIE

Doctor în ştiinţe biologice, Universitatea de Stat din Moldova. Specialitate: Ecologie.
 
Angela Cara

AngelaCara

COORDONATOR CURRICULUM

Doctorat în Educaţie, Cercetăror superior în Pedagogie generală.
Introduction to Cambridge Primary. Introduction to Cambridge Lower Secondary. Introductory Cambridge Primary Global Perspectives.
Violeta Berzan

VioletaBerzan

PROFESOARĂ DE ENGLEZĂ

Masterat în Filologie Engleză şi Germană.
Certificari: Managementul talentelor; Dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi managementul evaluării; Concepte generale ale proprietăţii intelectuale.
Master of Arts (Universitatea din Phoenix)
Olga Isac

OlgaIsac

GERMAN TEACHER  

Masterat în Filologie, Universitatea Pedagogică „I.Greangă”, Chisinau. Licenţiată în Filologie Engleză şi Germană.
Bursa DAAD Scholarship la FU Berlin, Germany. Certifica de Limba Germană C2, Salzburg. Certificate de frecventare a seminarelor Cambridge.
Adela Mămăligă

AdelaMămăligă

PROFESOARĂ DE LIMBA ROMÂNĂ

Limba şi literatura română, limba şi literatura rusă în clasele alolingve.
Certificări: Biblioteconomie Cambridge, rapoarte statistice, administrare şi tehnologii informaţionale.
Introduction to Cambridge Primary.
Natalia Gomeniuc

NataliaGomeniuc

PROFESOARĂ DE GEOGRAFIE

Grad didactic II. Universitatea de Stat din Tiraspol.
Ina Călugăreanu

InaCălugăreanu

PROFESOARĂ DE LIMBA FRANCEZĂ  

Licenţiată în filologie. Certificări: DAFT-C1 Formator-corector Delf autorizat CIEP (Paris).
Viorica Railean

VioricaRailean

PROFESOARĂ DE LIMBA ROMÂNĂ

Grad didactic II. Masterat în Ştiinţe ale Educaţiei. Licenţiată în Filologie.
Alla Simancova

AllaSimancova

PROFESOARĂ DE BIOLOGIE

Grad didactic I. Institutul Pedagogic de Stat „Karl Marx” din Smolensk. Specialitatea: biologie şi chimie.
Svetlana Dragalin

SvetlanaDragalin

ENGLISH TEACHER

Masterat în predarea limbilor engleză şi germană ca limbi străine.
Certificare: Intensive English.
Irina Coșciug

IrinaCoșciug

PROFESOARĂ DE LIMBA ROMÂNĂ  

Masterat în Filologie. Cursuri intensive specializate de perfecţionare.
Liubovi Cecevițîn

LiuboviCecevițîn

PROFESOARĂ DE ARTE PLASTICE

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Specializare: Management artistic şi cultural.
Olesea Pletniov

OleseaPletniov

PSIHOLOG

Studii de doctorat. Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”, facultatea Psihologie şi Psihopedagogie Specială.
Certificări: Institutul de Gestalt şi Psihodramă din Moscova.
Adriana Bujag

AdrianaBujag

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Gradul didactic I. Formator naţional, IŞE. Master în Ştiinţe ale Educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Facultatea de pedagogie şi psihologie, specializarea „Pedagogia şi metodica învăţământului primar”, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
Introduction to Cambridge Primary. 
Valentina Carmazan

ValentinaCarmazan

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Gradul didactic II. Masterat în Pedagogia şi metodologia învăţământului primar, Universitatea din Tiraspol cu sediul în or. Chişinău.
Licenţiată în psihologie, Universitatea de Stat din Moldova.
Introduction to Cambridge Primary.
Experienţă: 29 ani
Natalia Digori

NataliaDigori

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Grad didactic II. Masterat în Management şi Consiliere în Şcoala Primară. Universitatea de Stat din Tiraspol.
Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă.”
Introduction to Cambridge Primary.
Natalia Perepeliuc

NataliaPerepeliuc

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Grad didactic II. Universitatea Pedagogică din Tiraspol, specialitate: Metodologia predării în şcoala primară.
Introduction to Cambridge Primary.
Ana Cojușneanu

AnaCojușneanu

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Gradul didactic I. Masterat în Ştiinţe ale Educaţiei, IŞE. Licenţiată în pedagogie, UPS „Ion Creangă”.
Introduction to Cambridge Primary.


 
Tatiana Bălățel

TatianaBălățel

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Grad didactic II. Şcoala pedagogică „A.Mateevici”, Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”, specialitate: Predarea în clasele primare.
Elena Turker

ElenaTurker

PROFESOARĂ DE ENGLEZĂ (ESL) ŞI IPC

Oxford, Instruirea elevilor de vârstă fragedă.
Introduction to Cambridge Primary.
Introduction to Lower Secondary.
Vera Stanojlovic

VeraStanojlovic

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Licenţiată în Educaţie. Licenţiată în Economie.
Şcoala primară şi gimnaziu, matematica pentru clasele 7 şi 8. Antreprenoriat pentru clasele gimnaziale. Filozofie pentru clasele liceale.Introduction to Cambridge Primary.
Vladlena Rucan

VladlenaRucan

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Grad didactic II. Diplomă de masterat.