School Starter

School Starter

Heritage School Starter – cursuri speciale pregătitoare pentru preşcolari. Aici copiii învaţă să adore şcoala prin: alfabetizarea timpurie în limba română/rusă, iniţiere în limba engleză, matematică pentru cei mici, activităţi transdisciplinare (metodologia International Primary Curriculum), arte expresive, dans, LEGO Education, sport şi ateliere de creaţie.

Programul zilei
School Starter are un program zilnic adaptat pentru micuţi: 4 lecţii a câte 35 de minute, 2 activităţi suplimentare, timp pentru jocuri şi socializare, dar şi pauze pentru prânz şi o gustare sănătoasă. Orarul cursurilor: 08:30-16:00, de luni până vineri (activităţile pentru preşcolari sunt disponibile şi sâmbătă, pentru o taxă suplimentară).


 
Despre programul academic School Starter
Activităţile în cadrul cursurilor pentru preşcolari se desfăşoară în baza curriculumului naţional şi a International Primary Curriculum (IPC). Scopul activităţilor este de a face copilul să vrea să înveţe şi să meargă cu bucurie la şcoală.
Conceptul IPC se bazează pe o nouă abordare a învăţării, axată pe o educaţie completă, care, pe lângă pregătirea academică a elevului, urmăreşte dezvoltarea competenţelor sociale, a independenţei de opinie şi acţiune, abilităţilor sportive, orientării vocaţionale şi a altor abilităţi care depăşesc orizontul materiilor predate în şcoala tradiţională.
Curriculumul IPC urmăreşte dezvoltarea personală integrală a fiecărui copil, cu accent pe dezvoltarea personală şi progres, valorificând perspectiva naţională, globală şi interculturală în scopul dezvoltării unui sentiment de spirit internaţional.
În acest context, IPC îşi propune motivarea elevilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii, cu scopul de a avea tineri bine pregătiţi, care posedă abilităţi sociale şi emoţionale echilibrate, membri responsabili care contribuie activ la dezvoltarea societăţii.
De asemenea, şcoala dispune de resurse educaţionale Cambridge, care sunt utilizate în cadrul activităţilor.

Excursie virtuală la 360 de grade prin campusul şcolii 
Descoperiţi infrastructura de excepţie unde copilul dvs. poate obţine o educaţie globală în baza curriculumului internaţional. Excursia virtuală vă oferă o imagine detaliată a diferitelor aspecte ale şcolii printr-o experienţă virtuală, dar incredibil de reală la 360 de grade.Preţuri şi reduceri
Taxa de studii la School Starter este de 4050 euro/anual (se aplică o reducere de 4% pentru achitarea integrală a taxei de şcolarizare). Familia şi comunitatea sunt valori importante ale Heritage, de aceea ne dorim ca fraţii să fie împreună, să fie educaţi în acelaşi spirit şi să împărtăşească aceleaşi valori. De aceea familiile beneficiază de reduceri speciale pentru înscrierea celui de-al doilea copil (10%) şi a celui de-al treilea copil (15%).

Heritage Weekend Starter – cursuri de sâmbătă
Activităţile pentru preşcolari sunt disponibile şi sâmbătă, iar micuţii le pot frecventa suplimentar programului School Starter sau doar în weekend. Orarul cursurilor: 9:30-12:30. Preţ (inclusiv o gustare sănătoasă pe zi) – 1600 lei/lunar.
 
Documente necesare pentru înscriere:
  • Copia certificatului de nastere al copilului
  • Copiile actelor de identitate ale parintilor
  • Cerere tip
  • 1 poza 3x4 cm a copilului
  • Certificat medical eliberat de medicul de familie, care atestă faptul că copilul poate frecventa colectivul de copii (forma 027) şi copia certificatului de vaccinare.
Contactaţi-ne pentru înscriere şi informaţii la 062022210!