Activităţi artistice şi creative

Activităţi artistice şi creative

Clasele primare: Arte/Design   
Meşteşuguri (Craft)
Dans
Club de artă dramatică   
Percuţie
Instrumente de suflat
Canto
Origami
Gimnaziu: Arte/Design   
Dans
Club de artă dramatică