Cluburi educaţionale

Cluburi educaţionale

MATHEMATICS (ENG, ROM, RUS)

Principalul beneficiu al Clubului de matematică este experienţa de învăţare şi suportul oferit elevului. Accentul principal este plasat pe progresul demonstrat de elev şi performanţa academică. Obiectivul de bază este de a susţine elevii să-şi dezvolte gândirea critică şi creativă prin conţinutul matematic. 
 

CHEMISTRY & BIOLOGY (ENG, ROM, RUS)

În cadrul Clubul de chimie copiii sunt motivaţi să îndrăgească ştiinţa. Elevii studiază identificarea metalelor în soluţie, combină cunoştinţele din chimie cu arta, studiază microorganismele, proprietăţile chimice ale acizilor, bazelor şi sărurilor.
 

CRITICAL THINKING (ENG, ROM, RUS)

Gândirea critică cuprinde o serie de abilităţi care ajută oamenii să înveţe a lua decizii.
Copiii învaţă să gândească critic, să fie deschişi pentru schimbare, să identifice modalităţi alternative de soluţionare a problemelor.


 
 


MEDIA EDUCATION (ENG, ROM, RUS)

Educaţie media satisface necesitatea elevilor de a fi consumatori înţelepţi de media, manageri de informaţii şi producători responsabili ai ideilor lor, folosind instrumentele multimedia ale culturii media globale. Activităţile realizate oferă oportunităţi pentru formarea unei viziuni comune, care poate fi aplicată în toate disciplinele şcolare.

 

eTWINNING (ENG, ROM, RUS)

eTwinning este o platformă online care oferă elevilor din toată Europa posibilitatea de a comunica şi a colabora prin participare în proiecte internaţionale. Prin eTwinning copii pot să-şi facă prieteni noi din alte şcoli şi ţări ale Europei şi să înveţe împreună în baza proiectelor, creând diverse produse finale. Pentru cele mai bune proiecte, profesorii împreună cu elevii lor pot primi Certificate de Calitate Naţionale sau Europene, iar pentru cele remarcabile pot chiar fi nominalizaţi la Premii Europene.
 
 

TECHNOLOGY (ENG, ROM, RUS)

Elevii îşi dezvoltă competenţele de utilizare corectă a dispozitivelor digitale, de tehnoredactare a textului, de a crea programe/aplicaţii pentru editarea textului şi a imaginilor. 

READING CLUB (ENG, ROM, RUS)

La clubul de lectură, coordonat de un profesor de engleză, copiii citesc şi discută. Profesorii folosesc metode prin care cultivă elevilor dragostea pentru lectură, adaptate diverselor vârste/niveluri de lectură.


  

MODEL UNITED NATIONS (ENG)

Modelul ONU este unul dintre cele mai populare moduri de a afla despre funcţionarea Naţiunilor Unite. Studenţii sunt implicaţi în dezbateri diplomatice şi conversaţii similare cu cele de la Naţiunile Unite.

 

CHINESE (ENG, ROM, RUS)

Avantajele învăţării limbii chineze  pentru copii nu se rezumă doar la oportunităţile viitoare. Studiile în domeniu au demonstrat: copiii bilingvi sau multilingvi avansează mai rapid în mediul academic, deţin abilităţi de soluţionare a problemelor, sunt creativi şi au o pronunţată capacitate de multitasking.