Gimnaziul

Gimnaziul

Clasele gimnaziale bilingve includ studiile în clasele 5-9. În timpul acestor ani de studii elevii studiază după programul standard recomandat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, care a fost combinat cu standarde internaţionale la ştiinţe, matematică şi limba engleză, conform programului Cambridge International. Astfel, copiii urmează studiile recomandate pentru elevii din şcolile internaţionale, combinate cu prevederile curriculumului naţional.

Programul Cambridge International
Programul Cambridge International oferă elevilor o pregătire echilibrată, incluzând atât discipline obligatorii, cât şi discipline pe care elevii le aleg (disciplinele opţionale sunt disponibile la nivelul Upper Secondary) şi care le permit să îşi contureze un traseu educaţional personalizat. Curriculumul este armonizat cu principiile şi metodele didactice din Marea Britanie, copiii beneficiind de studierea unui curriculum echilibrat în limba engleză, prin proiecte educaţionale, activităţi extraşcolare, schimburi de experienţă internaţionale şi altele. Acestea le asigură o pregătire academică, o abordare eficientă, experienţe bogate de viaţă, schimburi multiculturale valoroase, precum şi reuşite, atât în sistemul educaţional naţional, cât şi în cel internaţional.
Cambridge International se bazează pe valori fundamentale care dezvoltă anumite calităţi ale elevului: încrezător, responsabil, reflexiv, inovator şi implicat.
Profesorii Heritage au acces la toate resursele Cambridge şi dezvoltare profesională continuă la nivel internaţional. Formarea profesională, manualele britanice şi experienţa profesorilor internaţionali permit crearea oportunităţilor reale pentru elevi.

Calificările Cambridge la Heritage
Heritage oferă un ciclu educaţional Cambridge complet. Elevii învaţă după curriculumul Cambridge şi la fiecare etapă susţin examenele Cambridge pentru a primi următoarele calificări (diplome):
  • Cambridge Primary
  • Cambridge Lower Secondary
  • Cambridge International General Certificate of Education (IGCSE)
  • Advanced Level (A Level)
La finalul nivelului Upper Secondary se acordă certificatul IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Pe durata acestui program, elevii studiaza cel puţin 5 materii (de regulă 8-11), printre care engleza şi matematica, susţin examene la fiecare disciplină în parte şi astfel obţin certificatul IGCSE. Cambridge IGCSE este cea mai populară calificare internaţională din domeniul educaţiei pentru elevii cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani.
După susţinerea examenelor IGCSE elevii îşi continuă studiile liceale cu programul Cambridge International A Level.
  
Mai multe informaţii: Cambridge Programmes and Qualifications – A Guide for Parents