Profesorii noştri

Profesorii noştri

Robert Charles Ford

RobertCharles Ford

DIRECTOR

Licenţiat (cu onoruri) în Ştiinţe Politice, Universitatea York (Marea Britanie); Certificat de studii post-universitare, specializare: Istorie, Universitatea Aberystwyth; Masterat în Leadership şi Management în Educaţie, The Open University; Certificări profesionale naţionale (echivalent Masterat) pentru directori de şcoală, Colegiul Naţional de Liderism şi Pedagogie; Coordonator IBO - International Baccalaureate Diploma şi calificări în Administrarea Şcolii; Ambasador EU Twinning; Ambasador, consultant şi consilier în liderism şi educaţie gobală - British Council; Calificare de gradul 3: Protecţia şi Siguranţa Copilului în Şcoală, NSPCC.
Inga Chiosa

IngaChiosa

DIRECTOR ADJUNCT PENTRU INSTRUIRE

Grad didactic superior, profesoară de engleză. Facultatea de Limbi Moderne şi Clasice, Institutul pentru Educaţie Continuă. Universitatea Pedagogică „Ion Creanga” (Filologie). “Shaping the Way We Teach English 1: The Landscape of English Language Teaching”. “Shaping the Way We Teach English 2: Paths to Success in ELT” – Universitatea Oregon; Profesoară eTwinning, iEarn Master; antrenor „Odyssey of the Mind”. Introduction to Cambridge Primary. Introduction to Cambridge Lower Secondary. Accredited Cambridge International PDQ Programme Leader in Certificate in Teaching and Assessment.
Angela Cara

AngelaCara

COORDONATOR CURRICULUM

Doctorat în Educaţie, Cercetăror superior în Pedagogie generală.
Introduction to Cambridge Primary. Introduction to Cambridge Lower Secondary. Introductory Cambridge Primary Global Perspectives.
Tatiana Popa

TatianaPopa

PROFESOARĂ DE LIMBA ENGLEZĂ, COORDONATOR GLOBAL LEARNING

Profesoară de engleză, Grad didactic I. Masterat în Filologie (Limba Engleză), licenţiată în Filologie (Limbă şi Literatură Engleză - Limbă Germană).
Ambasadoare autorizată a eTwinning în Moldova. Membră activă şi trainer al Moldova English Teachers Association (META).
Introduction to Cambridge Primary. Introduction to Cambridge Lower Secondary. Cambridge Lower Secondary English as a Second Language (undergoing) .
Inga Corlăteanu

IngaCorlăteanu

PROFESOARĂ DE LIMBA ENGLEZĂ, COORDONATOR IPC

Profesoară de engleză, Grad didactic II.  Licenţiată în Filologie (Limbă şi literatură Franceză - Limbă Engleză).
Certificare în predarea limbii Engleză ca limbă străină. Instructor FCE/CAE.
Cambridge Authorised English Speaking Examiner.
Bottom Line Nine (Fieldwork Education). Introduction to Cambridge Primary. Introduction to Cambridge Lower Secondary. 
 
Rose Moran

RoseMoran

PROFESOARĂ DE LIMBA ENGLEZĂ. COORDONATOR CAMBRIDGE

Certificat postuniversitar în educaţie - Universitatea Liverpool Hope.
Licenţiată în filosofie - Universitatea Leeds.
Introduction to Cambridge Lower Secondary. Cambridge Lower Secondary English (în curs).
 
Marina Cevîcelova

MarinaCevîcelova

PROFESOARĂ DE MATEMATICĂ

Grad didactic I. Facultatea de Matematică şi Cibernetică, Universitatea de Stat din Moldova (USM), specializare: matematică. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (IŞE), Management Educaţional.
Introduction to Cambridge Lower Secondary.
Andrew Nicholas Goga

AndrewNicholas Goga

PROFESOR DE ŞTIINŢE UMANISTE

Licenţiat în Ştiinţe (Onoruri) în Economie şi Politici de Mediu, Universitatea de Stat din Pennsylvania. Specializări în Geografie, Limba Engleză şi Studii Africane, Universitatea de Stat din Pennsylvania. Certificare în TEFL, TESL şi TESOL. Profesor de istorie, geografie şi limba engleză
Tatiana Magaleas

TatianaMagaleas

PROFESOARĂ DE ISTORIE

Profesoară de Istoria Românilor şi Universală, profesoară de Educaţie Civică. Licenţiată în Istorie şi Psihologie, Universitatea de Stat din Moldova, studii de doctorat în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, facultatea de Istorie. Autoarea proiectului History.md.
Introduction to Cambridge Lower Secondary.
 
Natalia Mazichina

NataliaMazichina

PROFESOARĂ DE LIMBA RUSĂ

Grad didactic superior. Universitatea de Stat din Moldova (USM). Cursuri la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, Şcoala Rusă Deschisă şi Universitatea de Prietenie Rusă a Popoarelor (PFUR) la RCSC al Republicii Moldova.
Cel mai înalt grad didactic. Universitatea de Stat din Moldova (USM). Cursuri de la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova (MPGU), Scoala Rusă Deschisă şi Universitatea Rusă a Prieteniei Popoarelor de la Centrul Rus pentru Ştiinţă şi Cultură din Chişinău.
Andrei Russu

AndreiRussu

PROFESOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ

Diplomă de master, domeniul „Loisir- Fitness”, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România. Licenţiat în domeniul „Cultură Fizică şi Sport”, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău, Republica Moldova. 
PE for Change (ECIS).
Introduction to Cambridge Primary.
Alina Trofim

AlinaTrofim

PROFESOARĂ DE BIOLOGIE ŞI CHIMIE

Doctor în ştiinţe biologice, Universitatea de Stat din Moldova. Specialitate: Ecologie.
 
Olga Isac

OlgaIsac

PROFESOARĂ DE LIMBA GERMANĂ

Masterat în Filologie, Universitatea Pedagogică „I.Greangă”, Chisinau. Licenţiată în Filologie Engleză şi Germană.
Bursa DAAD Scholarship la FU Berlin, Germany. Certifica de Limba Germană C2, Salzburg. Certificate de frecventare a seminarelor Cambridge.
Vitalie Cucoș

VitalieCucoș

PROFESOR DE FIZICĂ

Masterat în ştiinţe pedagogice, Universitatea de Stat din Tiraspol. Specialitate: fizica modernă şi tehnologii de formare.
Adela Mămăligă

AdelaMămăligă

PROFESOARĂ DE LIMBA ROMÂNĂ

Limba şi literatura română, limba şi literatura rusă în clasele alolingve.
Certificări: Biblioteconomie Cambridge, rapoarte statistice, administrare şi tehnologii informaţionale.
Introduction to Cambridge Primary.
Viorica Railean

VioricaRailean

PROFESOARĂ DE LIMBA ROMÂNĂ

Grad didactic II. Masterat în Ştiinţe ale Educaţiei. Licenţiată în Filologie.
Irina Coșciug

IrinaCoșciug

PROFESOARĂ DE LIMBA ROMÂNĂ  

Masterat în Filologie. Cursuri intensive specializate de perfecţionare.
Eugenia Covali

EugeniaCovali

PROFESOARĂ DE INFORMATICĂ

Grad didactic II. Licenţiată în Informatică, Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea IT. Introduction to Cambridge Primary

Olesea Pletniov

OleseaPletniov

PSIHOLOG

Studii de doctorat. Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”, facultatea Psihologie şi Psihopedagogie Specială.
Certificări: Institutul de Gestalt şi Psihodramă din Moscova.
Liubovi Burla

LiuboviBurla

PROFESOARĂ DE LIMBA ENGLEZĂ

Master în Limba şi Literatura Engleză, Universitatea de Stat din Moldova. Licenţiată, Universitatea de Stat din Moldova. Certificare Cambridge pentru profesorii de limbă engleză. Certificat pentru gestionarea procesului de predare şi învăţare
Livia State

LiviaState

PROFESOARĂ DE LIMBA ROMÂNĂ

Grad superior de predare a Limbii şi Literaturii Române. Psihopedagogie şi didactică a disciplinei. Certificat pentru dezvoltarea activităţii didactice
Margarita Liutova

MargaritaLiutova

PROFESOARĂ DE LIMBA ENGLEZĂ

Licenţiată în Ştiinţe Umaniste, ULIM, (Limba engleză, interpretă a limbii chineze). Curs de psihopedagogie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Moldova. Limba engleză Cambridge, Nivelul 5, Certificate în Predarea limbii engleze vorbitori de altă limbă (CELTA). Instructor privat şi de grup de limbă engleză pentru adolescenţi şi adulţi. Manager de proiect la concursuri de limbi străine şi tabere de vară pentru adolescenţi

Piotr Rucan

PiotrRucan

PROFESOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ

Licenţiat, Universitatea de Stat din Tiraspol. Instructor sportiv, Şcoala Sportivă a Rezervei Olimpice. Certificat de instructor de baschet
Cristina Ungureanu

CristinaUngureanu

PROFESOARĂ DE MATEMATICĂ

Licenţiată în Matematică şi Informatică, Universitatea Pedagogică din Chişinău
Liliana Pulbere

LilianaPulbere

PROFESOARĂ DE LIMBA ENGLEZĂ

Licenţiată în Filologie, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Interpret de limbă engleză, Certificat de limbă spaniolă. Certificat TESOL. Certificat de dezvoltare profesională NWEA
Nina Dorin

NinaDorin

PROFESOARĂ DE MUZICĂ

Licenţiată în Pedagogia muzicii, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău. Masterat în Administrare Publică, Academia de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

Serghei Cacean

SergheiCacean

PROFESOR DE ISTORIE

Diplomă de specialitate, Universitatea de Stat Lomonosov din Moscova. Aspirant, Universitatea Naţională de Stat Lobachevsky pentru Cercetare. Profesor-cercetător în istorie. Specialist în istorie
Consuelo Johnson

ConsueloJohnson

PROFESOARĂ DE MATEMATICĂ CAMBRIDGE

Licenţiată în Educaţie primară cu specializare în matematică, Universitatea Grand Canyon, Phoenix, Arizona, SUA. Masterat în TESOL, Curriculum şi Instruire: Tehnologie şi Educaţie specială, Universitatea Grand Canyon

Galina Căuia

GalinaCăuia

PROFESOARĂ DE GEOGRAFIE

Licenţiată (cu onoruri), Universitatea Leeds. Diplomă de specialitate, Universitatea din Londra. Certificat de educaţie, Universitatea din Durham, Institutul de Educaţie. Sprijinirea studenţilor cu nevoi de învăţare. Justiţie restaurativă. Consiliere în mediul intercultural. Predarea englezei ca limbă străină. Consiliere pentru copii şi adolescenţi. Consiliere în managementul furiei. Primul ajutor. Introduction to Lower Secondary
Samvăl Chioseian

SamvălChioseian

PROFESOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ

Diplomă de masterat, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (USEFS), Facultatea de Pedagogie (educaţie fizică recreativă). Antrenor de fitness şi calistenie
Valeria Gandrabura

ValeriaGandrabura

LOGOPED / ASISTENT DIDACTIC

Licenţiată în Psihopedagogie specială şi logopedie, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”
Nina Gorbaciova

NinaGorbaciova

PROFESOARĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ

 

Doctor în pedagogie, specialitatea Pedagogie generală, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Moldova. Specialitatea Limba şi literatura rusă, Universitatea de Stat din  Moldova. Conferenţiar universitar

Aliona Lașcu

AlionaLașcu

PROFESOARĂ DE MATEMATICĂ

Licenţiată în Matematică, Universitatea Transilvania din Braşov. Certificat pentru software educaţional în matematică
Elena Meleca

ElenaMeleca

PROFESOARĂ DE ARTE

 

Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, specialitatea Profesor de arte. Institutul de Formare Continuă, catedra limbi străine, specialitatea Limba engleză. Grad didactic II

Stela Negura

StelaNegura

PROFESOARĂ DE MUZICĂ

Masterat în Ştiinţe ale educaţiei, specialitatea Leadership şi Instruire, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Licenţiată în Dirijat coral, Institutul de Stat al Artelor. Licenţiată în Ştiinţe ale educaţiei, specialitatea Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Artistă vocalistă în Corul Naţional de Cameră al Sălii cu Orgă din Moldova. Turnee în Elveţia, Marea Britanie, Germania, Irlanda, Bulgaria, Grecia, Franţa, Ungaria

Anna Trușcealova

AnnaTrușcealova

PROFESOARĂ DE LIMBA ENGLEZĂ / ASISTENT DIDACTIC

Facultatea Limbi şi literatură străină, specialitatea Profesor de Engleză şi Franceză. Universitatea de Stat din Moldova

Cezara Bivol

CezaraBivol

PROFESOARĂ DE ŞTIINŢE

Doctorat în Ştiinţe Biologice, specialitatea Microbiologie, Universitatea de Stat din Moldova
Frans Brewis

FransBrewis

PROFESOR DE ŞTIINŢE

Licenţiat în Educaţie (Matematică şi Ştiinţe), Universitatea Stellenbosch, Africa de Sud
Natalia Cîrstea

NataliaCîrstea

PROFESOARĂ DE LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ

 

Licenţiată în filologie, specialitatea Limba engleză şi limba franceză. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi”. Grad didactic I

Victoria Cuciuc

VictoriaCuciuc

PROFESOARĂ DE LIMBA FRANCEZĂ

Licenţiată în filologie, specialitatea Limba şi literatura franceză şi limba spaniolă, Universitatea de Stat din Moldova. Calificare: filolog, profesoară de limbă şi literatură franceză şi limbă spaniolă, traducător-interpret. Stagieri lingvistice în Franţa (Grenoble)

Vasile Chiper

VasileChiper

PROFESOR DE LIMBA ENGLEZĂ ŞI ŞTIINŢE

Masterat în Ştiinţe ale Educaţiei, (Limba şi cultura germană), Licenţiat în Ştiinţe ale Educaţiei (Limba şi Literatura germană şi engleză), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Membru eTwinning, membru AISE, Certificat în TESOL/TEFL, Introduction to Cambridge Primary, Introduction to Cambridge Lower Secondary, Introductory Cambridge Lower Secondary Science
Liliana Dugneanu

LilianaDugneanu

PROFESOARĂ DE LIMBA ENGLEZĂ

Grad didactic superior. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Foman dela Cruz

Fomandela Cruz

PROFESOR DE MATEMATICĂ

Masterat în Educaţie, specialitatea Administrare şi Supraveghere, Universitatea Tehnologică din Filipine. Certificat de predare a Ştiinţelor (integrate), Universitatea din Filipine. Licenţiat în învăţământ secundar, specialitatea Matematică (Cum Laude). Certificat IGCSE pentru predarea matematicii la O Level,  A Level şi AS Level.  Profesor de matematică şi ştiinţă combinată, formator de învăţare diferenţiată, înţelegere prin design (UbD), Active Board

Ecaterina Glușcova

EcaterinaGlușcova

PROFESOARĂ DE INFORMATICĂ

Licenţiată în filologie (Limba şi literatura engleză), Universitatea de Stat din Moldova. Cursuri de formare în „Web Design and Front-end Development, HTML and CSS”, „Programare în Python”, „Programare în JavaScript”, „Bazele limbajului de programare PHP”, „SEO - Optimizarea motorului de căutare”. Developer front-end şi freelancer

Iulia Mișcișina

IuliaMișcișina

PROFESOARĂ DE ARTE

Licenţiată în Arte, Artist Grafic, cu module pedagogice şi psihologice, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Colegiul de Arte „Alexandru Plămădeală”. Programul de mobilitate Erasmus+, Universitatea de Arte „G. Enescu”, România. Cursul „Terapia prin artă. Pregătirea bazelor teoretice şi practice”. Premiul II la Expoziţia Naţională de Artă „Noi - Tineri creativi”. A participat la expoziţii naţionale şi internaţionale. Curs de acordare a primului ajutor

Viorica Verejan

VioricaVerejan

PROFESOARĂ DE LIMBA FRANCEZĂ

 

Masterat în Filologie, specialitatea Filologie romanică. Licenţiată în filologie, specialitatea Limba şi literatura franceză şi limba spaniolă. Diplôme approfondi de la langue française DALF C1 (Niveau C1 du Cadre européen commun de reference pour les langues)

Ana Guțu

AnaGuțu

PROFESOARĂ DE LIMBA ENGLEZĂ / ASISTENT DIDACTIC

 

Licenţiată în Filologie, specialitatea Limba şi literatura engleză şi limba germană, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Introduction to Cambridge Primary; Language Assessment in the Classroom; Teaching English Online: How to create online content; Learning and Memory, Understandings from Educational Neuroscience

Maria Nicolenco

MariaNicolenco

ASISTENT DIDACTIC

Profesoară de limba engleză, specialitatea Română-Engleză, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Larisa Mîrza

LarisaMîrza

PROFESOARĂ DE LIMBA ENGLEZĂ, COORDONATOR CAMBRIDGE ESL

Profesoară de engleză Cambridge. Institutul de Educaţie Continuă. Traducător de limbi moderne. Alliance Francaise de Moldavie – centrul autorizat Cambridge English.
Pregătire pentru examenele de limba engleză Cambridge. Membru activ şi formator la Asociaţia Profesorilor de Engleză din Moldova (META). 
Introduction to Cambridge Primary. Getting Started with Active Learning (from Cambridge International). Cambridge Primary English. Cambridge Primary Science. Getting Started with Matacognition
Elize Morin

ElizeMorin

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE, COORDONATOARE ŞCOALA PRIMARĂ

Licenţiată în Criminologie şi Istoria Artelor, Certificat postuniversitar în Educaţia şcolară primară, Universitatea din Africa de Sud. Certificări în educaţia pentru elevi cu nevoi speciale
Valentina Carmazan

ValentinaCarmazan

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE / ŞEFA CATEDREI PROGRAM NAŢIONAL

Gradul didactic II. Masterat în Pedagogia şi metodologia învăţământului primar, Universitatea din Tiraspol cu sediul în or. Chişinău.
Licenţiată în psihologie, Universitatea de Stat din Moldova.
Introduction to Cambridge Primary.
Experienţă: 29 ani
Adriana Bujag

AdrianaBujag

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Gradul didactic I. Formator naţional, IŞE. Master în Ştiinţe ale Educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Facultatea de pedagogie şi psihologie, specializarea „Pedagogia şi metodica învăţământului primar”, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
Introduction to Cambridge Primary. 
Natalia Digori

NataliaDigori

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Grad didactic II. Masterat în Management şi Consiliere în Şcoala Primară. Universitatea de Stat din Tiraspol.
Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă.”
Introduction to Cambridge Primary.
Elena Turker

ElenaTurker

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Predarea în clasele primare, predarea englezei ca limbă străină, Facultatea Pedagogie, Universitatea Gazi din Ankara. Profesoară de limbă engleză/turcă. Pregătirea elevilor pentru examenele Cambridge. Utilizarea unei table smart. Certificat de predare pentru copii de vârste fragede, Universitatea Oxford. Certificat de predare pentru preşcolari, Fieldwork Education IPC. Introduction to Cambridge Primary, Introduction to Cambridge Lower Secondary

Ana Cojușneanu

AnaCojușneanu

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Gradul didactic I. Masterat în Ştiinţe ale Educaţiei, IŞE. Licenţiată în pedagogie, UPS „Ion Creangă”.
Introduction to Cambridge Primary.


 
Natalia Perepeliuc

NataliaPerepeliuc

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Grad didactic II. Universitatea Pedagogică din Tiraspol, specialitate: Metodologia predării în şcoala primară.
Introduction to Cambridge Primary.
Stela Ciorba

StelaCiorba

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Grad didactic II. Licenţiată în Pedagogie, Universitatea din Tiraspol. Introduction to Cambridge Primary

Vladlena Rucan

VladlenaRucan

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Grad didactic II. Pedagogie şi metodologie a învăţământului primar, Universitatea de Stat din Tiraspol. Introduction to Cambridge Primary

Marina Lesnic

MarinaLesnic

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Master în Ştiinţe Umanistice, Istorie şi Cultură, Universitatea de Stat din Moldova. Licenţiată în Ştiinţe Umaniste, Istorie, Universitatea de Stat din Moldova. Licenţiată în filologie, Limbi moderne şi clasice, Limba şi literatura română, limba engleză, Universitatea de Stat din Moldova. Psihopedagogie, Pedagogia învăţământului primar, Colegiul Pedagogic „Al. Mateevici”

Alexandra Martin

AlexandraMartin

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

 

Licenţiată în Criminologie, Universitatea din Texas,  SUA. Licenţă de predare a ştiinţelor sociale pentru clasele 4-8 şi 9-12. Certificat TEFL

Liudmila Curocichina

LiudmilaCurocichina

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

Masterat în învăţământ superior, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Specialitatea Învăţătoare de clasele primare, Universitatea de Stat din Tiraspol

Rodica Erhan

RodicaErhan

ÎNVĂŢĂTOARE PENTRU PREŞCOLARI

Licenţiată în Limba şi Literatura Română, Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, Programul de studiu Pedagogie Preşcolară, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”. Certificat de educaţie preşcolară.
Natalia Cernatinschi

NataliaCernatinschi

ÎNVĂŢĂTOARE DE CLASELE PRIMARE

 

Masterat în limbi moderne şi clasice, Universitatea de Stat din Moldova „Alecu Russo” din Bălţi. Licenţiată în filologie, specialitatea Limbă şi literatură engleză şi franceză, Universitatea de Stat din Moldova „Alecu Russo” din Bălţi